Astra Management, s.r.o.

Astra Management, s.r.o.
Nemocničná 3333/8A,
02601 Dolný Kubín

Obchodné informácie

Astra Management, s.r.o.,
Nemocničná 3333/8A,
02601 Dolný Kubín

IČO: 45957401
IČ DPH: SK2023158401
Číslo účtu: ČSOB SK3875000000004012626201

Poďme na to osobnejšie

Mail: info@northamericanhempco.eu
Mob.: 0917 809 186

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Mail: za@soi.sk