VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

spoločnosti ASTRA MANAGEMENT s.r.o., se sídlem v Dolním Kubíně, Radlinského 1732, PSČ: 026 01, IČ: 45957401, DIČ: SK2023158401 podnikající na území Slovenské republiky, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, Vložka: 53908 / L ( dále jen “Astra Management”)

Tyto všeobecné obchodní podmínky Astry Management (dále jen “VOP”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “KZ”) uzavírané mezi Astra Management jako prodávajícím (dále jen “Prodávající”) a jinou fyzickou osobou (dále jen “Kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.northamericanhempco.eu (dále jen “Webové stránky”), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen “Webové rozhraní obchodu” ).

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odlišné od VOP je možné dohodnout v KZ. Odlišné ujednání mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí KZ. KZ a VOP jsou vyhotoveny v slovenském i českém jazyce. KZ lze uzavřít v českém nebo slovenském jazyce.

Kupující je povinen potvrdit souhlas s těmito VOP aktivním jednáním v rámci své registrace provedené na Webové stránce ve smyslu odst. 1.1 VOP.

Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat; tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení soukromí

Společnost Astra Management, s.r.o., Radlinského 1732, 02601 Dolný Kubín, IČ: 45957401, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka číslo: 53908 / L, která je provozovatelem internetového obchodu na webovém sídle www.northamericanhempco.eu přistupuje k ochraně Vašich osobních údajů zodpovědně, profesionálně a citlivě. Plně respektujeme práva návštěvníky webové stránky, objednatelů a své zákazníky.

Pro zlepšení vztahů s našimi uživateli a návštěvníky se vynasnažíme v následujících krocích popsat, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje a jak s nimi nakládáme.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle zákona č.18 / 2018 Sb o ochraně osobních údajů a podle Evropského nařízení GDPR.

Odkud shromažďujeme osobní údaje?
Osobní údaje shromažďujeme zejména prostřednictvím vytváření elektronických objednávek nebo registrací v našem e-shopu ze strany zákazníků. V druhém případě získáváme osobní údaje- mailovou adresu v případě, že má návštěvník stránky zájem o odběr newsletterů.

Jaké informace shromažďujeme a proč?
Na úplném začátku používáme cookies (malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač. Tyto údaje považujeme ze osobně neidentifikovatelné a slouží nám na shromažďování informací o návštěvníkovi stránky.

Za účelem zpracování objednávky, vystavení daňového dokladu, dodání objednaného zboží nebo reklamace produktů zakoupených prostřednictvím internetového obchodu www.northamericanhempco.eu shromažďujeme osobní údaje, které považujeme za identifikovatelné a to v rozsahu:

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a doručovací adresa, pokud není totožná s adresou trvalého bydliště, v případě, že kupující je fyzická osoba;
Obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, IČDPH, telefonní číslo a e-mailová adresa v případě, že je kupujícím živnostník nebo právnická osoba.
Emailové adresy, demografické údaje a telefonní čísla nám slouží pro marketingové a propagační účely, jakož i účely neustálého zlepšování poskytovaných služeb. Naším cílem je být se zákazníkem neustále v kontaktu a vyhovět všem jeho požadavkům. Právě proto potřebujeme kontaktní údaje našich zákazníků, abychom je mohli znovu kontaktovat za účelem získání zpětné vazby, za účelem informování o novinkách, akcích, výprodejích a jiné.

Návštěvník má možnost zadat svoji e-mailovou adresu na odebírání newsletteru přímo na hlavní stránce www.northamericanhempco.eu nebo prostřednictvím zaškrtnutí políčka ve svém vytvořeném profilu. Odebírání newsletteru může zákazník nebo návštěvník kdykoli zrušit. Odhlášení z odběru nemá žádný vliv na smluvní vztah zákazníka s provozovatelem e-shopu. Zadáním své e-mailové adresy na odběr newsletteru souhlasíte se zpracováním e-mailové adresy, zařazením do databáze e-mailových adres a s odběrem informačních, akciových, propagačních mailů. Tento souhlas udělujete na dobu 10 let, pokud se nerozhodnete jinak.

Jak používáme Vaše osobní údaje?
Zpracování osobních údajů urychluje proces komunikace, zpracování nebo vyřizování objednávky, nebo přihlašování samotných uživatelů stránky. Zpracování osobních údajů nám i Vám pomáhá při:

  • Opětovném nákupu či přihlašování;
  • sledování Vašeho nákupního a uživatelského chování Vám dokážeme připravovat personalizované obchodní nabídky;
  • můžete rychleji vyhledat potřebné informace o produktech a službách (máte neustále přehled);
  • pomáhá nám vytvářet pro Vás relevantní obsah na stránce;
  • jste stále informováni o aktuálních trendech, novinkách, akcích apod..

U každého newsletteru nebo e-mailingu se máte možnost odhlásit z odběru. Kdykoliv máte právo žádat od nás informace o tom, v jakém rozsahu disponujeme informacemi o Vás, na co nám slouží a proč. Máte kdykoliv právo žádat o zcela vymazání Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoliv namítat pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů a máte samozřejmě právo na opravu nebo aktualizaci osobních údajů.

Abychom to shrnuli, Vaše osobní údaje používáme primárně k 2 velkým účelům. Jedním z nich je účel plnění smlouvy a druhý jsou marketingové aktivity naší firmy. V obou případech máte právo namítat.

Poskytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám?
Ano. Za účelem plnění Kupní smlouvy poskytujeme Vaše osobní údaje přepravní společnosti kterou si v procesu objednávky vyberete

Jak chránit své osobní údaje?
Nepoužívejte totéž heslo na různých stránkách. Doporučujeme Vám při výběru hesla zvolit něco složitější, nejlépe kombinaci velkých / malých písmen a číslic. Zvykněte se odhlašovat, častěji měňte svá hesla.

Jaké maily Vám budou od nás chodit?
Primárně jde o ověřovací a potvrzovací maily. Takže při vytvoření objednávky Vám přijde potvrzovací mail o registraci (ten Vám přijde pouze jednou), v ostatních případech budete dostávat maily jako ,, potvrzení Vaší objednávky “, odpovědi na Vaše dotazy, oznámení o vyexpedování Vaší objednávky, zaslání faktur, či jiných daňových dokladů.

Můžete se odhlásit nebo nechat zcela vymazat?
Ano. Už vícekrát jsme to vzpomínali. Pokud nebudete maz zájem o zasílání informačních a propagačních mailů, stačí se jednoduše odhlásit z odběru. Vaše odhlášení nebude mít žádný vliv na Váš registrovaný profil, na Vaše objednávky, nebo smluvní vztah. V případě pokud se chcete nechat trvale odstranit z naší databáze zákazníků, je nutné o to požádat písemně. V tomto případě, budeme Vaše údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro zpracování objednávky, následně budete písemně informován o Vašem úplném vymazání, po zaslání e-mailu, bude Vaše e-mailová adresa, jakož i samotná informace o Vašem výmazu trvale odstraněna.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.1. Na základě registrace provedené na Webové stránce může Kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen “Uživatelský účet”).

1.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující povinen aktualizovat při jakékoliv změně. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za úplné a aktuální.

1.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail – elektronická adresa Kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

1.4. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

INFORMACE A UZAVŘENÍ KZ

2.1. Prezentace zboží umístěna na Webové stránce Prodávajícího má informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít KZ ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít KZ za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Při objednávání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

i) objednávaném zboží (objednávané zboží “vloží” Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);
ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen “Objednávka”).

2.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu má Kupující možnost zkontrolovat a opravovat údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Potvrzuji objednávku”. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen “Elektronická adresa kupujícího”).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, které Prodávající zaslal Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KZ. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KZ (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KZ může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

i) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
ii) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Paypal, platební brány GPWebPay.
3.2. Kupní cena zboží je uvedena ve Webovém rozhraní obchodu u každého produktu včetně daně z přidané hodnoty. Zboží dodá Prodávající Kupujícímu za kupní cenu platnou v okamžiku odeslání Objednávky (tzn. Když se po odeslání Objednávky objeví potvrzení “Vaše objednávka byla dokončena“).

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Pokud není výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.6 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná do rukou dopravce při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 2.6 VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Pokud je to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu s objednaným zbožím.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 7 odst. 6 zák. č. 102/2014 Sb, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOS”) není možné mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, který byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíchaný s jiným zbožím, také od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Pokud se nejedná o případ uvedený v odst. 4.1 VOP nebo o jiný případ, kdy nelze od KZ odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 ZOS právo od KZ odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem KZ je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od KZ musí být Prodávajícímu odeslány ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Na odstoupení od KZ může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří Přílohu č. 1 VOP, a v takovém případě Prodávající Kupujícímu potvrdí jeho přijetí v textové podobě bez zbytečného odkladu. Odstoupení od KZ může Kupující poslat mimo jiné na adresu Prodávajícího: Astra Management, s.r.o., Radlinského 1732, 026 01 Dolný Kubín nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího: info@northamericanhempco.eu.

4.3. V případě odstoupení od KZ podle odst. 4.2 VOP se KZ od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení. Pokud odstoupí Kupující od KZ, nese Kupující náklady na vrácení zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu poštou.

4.4. V případě odstoupení od KZ podle odst. 4.2 VOP vrátí Prodávající finanční prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KZ Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vracení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Pokud odstoupí Kupující od KZ, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ust. § 7 odst. 1 ZOS právo od KZ odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od KZ odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7. Pokud je společně se zbožím poskytnutý Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, v případě pokud dojde k odstoupení od KZ Kupujícím, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží je Kupujícímu dodáváno prostřednictvím služby Zásilkovna a to dodáním na adresu pobočky zásilkovny, kterou si Kupující vybere a službou DPD přímo na  adresu Kupujíciho. Prodávající každou Objednávku zpracuje a odešle (předá přepravci) zboží obvykle nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení Objednávky. Pokud bude některé zboží vyprodáno, Prodávající bude Kupujícího informovat. Zboží je dodáváno (doručováno) na území České a Slovenské republiky.

5.2. Náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) jsou 2,30 € včetně DPH pro Zásilkovnu a 133 Kč s DPH pro službu DPD. Předpokládaný termín dodání do České republiky je 2-3 pracovní dny pro Zásilkovnu a 3-4 pracovní dny pro službu DPD.

5.3. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštní požadavky Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Pokud je prodávající podle KZ povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami Prodávajícího, pokud jsou Prodávajícím vydané.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními OZ, ZOS a zvláštním předpisy ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za odeslání zboží při převzetí bez závad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

i) má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud chybí dohoda, má zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy k němu;
ii)je zboží vhodný k účelu, který na jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
iii) zboží odpovídá kvalitou nebo provedením domluveného vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určené podle dohodnutého vzorku nebo předlohy;

iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
v) zboží splňuje zákonné požadavky.
6.3. Ustanovení uvedená v odst. 6.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaném za nižší cenu kvůli vadě, kvůli které byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

6.4. Na zboží se vztahuje záruční doba odpovídající povaze zboží. Záruční doba je uvedena na obalu výrobku (zboží) a pokud není záruka na obalu výrobku (zboží) uvedena, pak je 24 měsíců. U záruční doby uvedené na obalu výrobku (zboží) Prodávající zaručuje minimální záruční (expirační) dobu 6 měsíců. Výjimkou je zboží uvedené na Webovém rozhraní obchodu v sekci VÝHODNÝ NÁKUP, při kterém může být záruční (expirační) doba kratší a je vždy uvedena u příslušného zboží v této sekci. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží uskladněno při teplotách v rozmezí 5 – 25 ° C.

6.5. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese Astra Management, s.r.o., Radlinského 1732, 026 01 Dolný Kubín. Prodávajícího lze kontaktovat kvůli dalším informacím i na adrese elektronické pošty a na telefonním čísle, které jsou uvedeny v odst. 10.5 VOP. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z KZ je v souladu s zák. č. 391/2015 Sb, o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZADR”) příslušná Slovenská obchodní inspekce, IČO: 17 33 19 27, se sídlem Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk, případně příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu podle § 5 odst. 2 ZADR.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mj dohled nad dodržováním zák. č. 250/2007 Sb, o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT KUPUJÍCÍHO

Prodávající zaručuje plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné. Poskytnutím osobních údajů dává Kupující souhlas s použitím, zpracováním a uložením těchto údajů do databáze prodávajícího. Kupující má právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Prodávající získává údaje, které slouží výhradně pro technické zabezpečení nákupu na www.northamericanhempco.eu tj na dodání objednaného zboží, poskytnutí obchodních a marketingových informací kupujícímu, vyhotovení daňového dokladu apod. Databázi údajů Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje žádné třetí straně. Výjimkou je poskytnutí údajů subjektům, jejichž spolupráce je nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky (Zásilkovna, DPD). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově, výlučně za účelem realizace objednávky Kupujícího. Údaje poskytnuté Kupujícím jsou považovány za důvěrné. Tyto informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky. V této souvislosti se Prodávající zavazuje:

všestranně chránit zájmy Kupujícího a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci objednávky,
• zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujícího,
• neposkytovat osobní údaje kupujícího třetím osobám ani je komerčně využit.
Informace o účelu zpracování, na které jsou osobní údaje určeny

Při zpracovávání objednávky je právní základ zpracování článek 6, odst. 1 písmeno b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (kupní smlouvy) a také na základě zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů § 13 odst. 1 písmeno c) zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu (zákon o DPH).

Jednou ze zásad zpracování osobních údajů je zásada omezení účelu. Podle této zásady se osobní údaje mohou získávat pouze na konkrétní určený, vymezený a oprávněný účel a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s tímto účelem.

Zpracování osobních údajů má být úzce navázány na účel zpracování osobních údajů, a to zejména pokud jde o seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů, který by měl být nezbytný k tomu, aby se zpracováváním daných osobních údajů účel mohl dosáhnout. Není správné, aby se seznam nebo rozsah osobních údajů uměle nebo dodatečně rozšiřoval vzhledem k účelu. Pokud je účel a seznam nebo rozsah osobních údajů stanovený zákonem, je třeba ho respektovat, pokud si seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů určuje provozovatel, má dbát na to, aby ho zbytečně, nad rámec účelu nerozšiřoval.

Zákon o ochraně osobních údajů stanoví povinnost provozovatele poskytnout dotčené osobě informace o účelu zpracování osobních údajů, na který jsou její osobní údaje určené a to i v případě, kdy se osobní údaje nezískávají přímo od dotčené osoby. Je třeba, aby tyto informace byly dotyčné osobě poskytnuty nejpozději při získávání jejích osobních údajů, respektive v dostatečném časovém předstihu, jasně a srozumitelně a takovým způsobem, aby se s těmito informacemi mohla skutečně seznámit a porozuměla jim.

Požádejte nás o zaslání účelů zpracování na které jsou osobní údaje určeny, prostřednictvím našich zodpovědných osob.

Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů.

Provozovatel stránky zodpovída za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR).

Dotyčná osoba – kupující, provozovatel– Astra Management, s.r.o.
2. Příjemci (příjemcem může být účetní společnost nebo i pošta, kurýr, … )
3. Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotyčné osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Jde např. o právo podat stížnost orgánu dozoru, o práva namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky

1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy.
2. Právní základ zpracování osobních údajů: a) Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Především podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.
3. Doba uchovávání osobních údajů – 10 let.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIÍ A UKLADANIE COOKIES
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Tyto zásady obsahují informace o tom, jak společnost Astra Management, sro používá soubory cookie a podobné technologie (dále jen “cookies”).

Používání cookies

Jednotlivé stránky portfolia / internetového obchodu společnosti Astra Management, sro používají cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Používáním stránek provozovaných schválené společností Astra Management, sro vyjadřujete společnosti Astra Management, sro souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče.

Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory “cookie”, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Na stránkách Astra Management, sro mohou být použity dočasné a trvalé cookies. Dočasné se uchovávají ve vašem zařízení, dokud stránky neopustíte. Trvalé cookies zůstávají na vašem zařízení do uplynutí jejich platnosti nebo do ručního vymazání. Doba, po kterou si informace ponecháváme, závisí na typu souborů cookie.

Jaké soubory cookies používáme?

Soubory cookie používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. “Session cookie” které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve svém prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. “Persistent cookie”, které zůstávají uložené ve Vašem zařízení mnohem déle nebo pokud jejich ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, je možné cookie rozdělit na:

  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému cílení
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. “cookie třetích stran”). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Cookies, které se na webových stránkách portfolia Astra Management, sro používají, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči nebo přímo v nastaveních cookies, které se nachází ve spodní části stránky (tedy pokud jste již použití cookies neodsouhlasili). Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies. Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies změníte. Vypnutí některých cookies však může mít dopad na funkčnost našich webových stránek.

Internetový obchod northamericanhempco.sk používá také analytické cookies třetích stran, o jejich použití si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Na blokování cookies a “špehovacích scriptů” můžete použít i aplikace a doplňky třetích stran jako je doplněk do internetových prohlížečů Ghostery nebo internetový prohlížeč Epic Browser.

Závěrečná ustanovení
10.1. Kupujícímu může být provedeno doručení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v Objednávce.

10.2. KZ včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3. KZ včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Pokud je některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.Zmeny a doplňky KZ či VOP vyžadují písemnou formu.

10.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: Astra Management, sro, Radlinského 1732, 026 01 Dolný Kubín, adresa elektronické pošty info@northamericanhempco.eu.

10.6. Nedílnou součást VOP tvoří tyto přílohy:

– Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (KZ)

10.7. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016, upravené 24.05.2018.