Astra Management, s.r.o.

Radlinského 1732,
026 01 Dolný Kubín,
Slovakia

Obchodní informace

IČO: 45957401
IČ DPH: SK2023158401
Číslo účtu: ČSOB SK3875000000004012626201

Pojďme na to osobněji

Mail: info@northamericanhempco.eu
Mob.: 0917 809 186

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Mail: za@soi.sk